-
-
69 m
4 m
0
2.5
5.0
10.06 km

浏览次数: 4332次 , 下载次数: 15次

邻近 Baizhifang, Beijing (China)

北京西站又俗称北京西客站简称北京西,位于北京市丰台区莲花池东路。1996年初竣工的北京铁路客运站,是原亚洲规模最大的现代化铁路客运站,是原“亚洲第一大站”,2008年8月1日,北京南站的正式投入使用取代了北京西站在亚洲第一位置。截至2009年,北京西站仍是全国日客流量最大的火车站

新建成的北京南站北广场包括地上一层,地下两层。地上一层为公交车落客区,地下一层为公交车接客区,地下二层则是北京南站的北出口。与北京南站一起投入使用的南广场主要是公交通道和站台。

View more external

Waypoint

0

Longitude: 116.31633
Latitude: 39.89215
Altitude: 46.80
Speed: 14.06
Waypoint

1

Longitude: 116.31593
Latitude: 39.89239
Altitude: 49.20
Speed: 5.35
Waypoint

2

Longitude: 116.31554
Latitude: 39.89251
Altitude: 53.60
Speed: 8.67
Waypoint

3

Longitude: 116.31508
Latitude: 39.89225
Altitude: 59.50
Speed: 18.06
Waypoint

4

Longitude: 116.31451
Latitude: 39.89212
Altitude: 58.50
Speed: 20.56
Waypoint

5

Longitude: 116.31393
Latitude: 39.89215
Altitude: 58.20
Speed: 11.74
Waypoint

6

Longitude: 116.31386
Latitude: 39.89140
Altitude: 67.60
Speed: 23.76
Waypoint

7

Longitude: 116.31403
Latitude: 39.89106
Altitude: 60.80
Speed: 10.41
Waypoint

8

Longitude: 116.31467
Latitude: 39.89009
Altitude: 51.60
Speed: 14.06
Waypoint

9

Longitude: 116.31488
Latitude: 39.88972
Altitude: 55.50
Speed: 6.65
Waypoint

10

Longitude: 116.31501
Latitude: 39.88890
Altitude: 49.10
Speed: 25.98
Waypoint

11

Longitude: 116.31502
Latitude: 39.88852
Altitude: 55.70
Speed: 5.83
Waypoint

12

Longitude: 116.31497
Latitude: 39.88805
Altitude: 58.50
Speed: 16.48
Waypoint

13

Longitude: 116.31480
Latitude: 39.88758
Altitude: 53.30
Speed: 20.91
Waypoint

14

Longitude: 116.31480
Latitude: 39.88643
Altitude: 47.60
Speed: 38.73
Waypoint

15

Longitude: 116.31485
Latitude: 39.88523
Altitude: 44.70
Speed: 38.21
Waypoint

16

Longitude: 116.31490
Latitude: 39.88401
Altitude: 42.70
Speed: 32.93
Waypoint

17

Longitude: 116.31486
Latitude: 39.88292
Altitude: 45.60
Speed: 33.28
Waypoint

18

Longitude: 116.31484
Latitude: 39.88163
Altitude: 40.60
Speed: 27.45
Waypoint

19

Longitude: 116.31487
Latitude: 39.88125
Altitude: 38.40
Speed: 11.11
Waypoint

20

Longitude: 116.31488
Latitude: 39.88086
Altitude: 38.20
Speed: 4.91
Waypoint

21

Longitude: 116.31469
Latitude: 39.87971
Altitude: 42.70
Speed: 34.48
Waypoint

22

Longitude: 116.31467
Latitude: 39.87850
Altitude: 50.80
Speed: 35.93
Waypoint

23

Longitude: 116.31469
Latitude: 39.87750
Altitude: 57.60
Speed: 19.46
Waypoint

24

Longitude: 116.31490
Latitude: 39.87702
Altitude: 69.10
Speed: 18.82
Waypoint

25

Longitude: 116.31468
Latitude: 39.87589
Altitude: 66.00
Speed: 36.47
Waypoint

26

Longitude: 116.31483
Latitude: 39.87453
Altitude: 65.60
Speed: 38.67
Waypoint

27

Longitude: 116.31487
Latitude: 39.87379
Altitude: 64.70
Speed: 16.20
Waypoint

28

Longitude: 116.31474
Latitude: 39.87296
Altitude: 51.60
Speed: 22.71
Waypoint

29

Longitude: 116.31483
Latitude: 39.87257
Altitude: 46.70
Speed: 13.26
Waypoint

30

Longitude: 116.31489
Latitude: 39.87168
Altitude: 42.40
Speed: 31.54
Waypoint

31

Longitude: 116.31493
Latitude: 39.87038
Altitude: 40.50
Speed: 40.84
Waypoint

32

Longitude: 116.31497
Latitude: 39.86915
Altitude: 36.10
Speed: 37.00
Waypoint

33

Longitude: 116.31499
Latitude: 39.86826
Altitude: 35.80
Speed: 13.59
Waypoint

34

Longitude: 116.31491
Latitude: 39.86760
Altitude: 35.20
Speed: 18.02
Waypoint

35

Longitude: 116.31490
Latitude: 39.86712
Altitude: 36.00
Speed: 18.82
Waypoint

36

Longitude: 116.31583
Latitude: 39.86654
Altitude: 37.00
Speed: 36.47
Waypoint

37

Longitude: 116.31721
Latitude: 39.86660
Altitude: 38.00
Speed: 41.48
Waypoint

38

Longitude: 116.31796
Latitude: 39.86657
Altitude: 38.00
Speed: 9.30
Waypoint

39

Longitude: 116.31905
Latitude: 39.86659
Altitude: 35.10
Speed: 42.54
Waypoint

40

Longitude: 116.32054
Latitude: 39.86660
Altitude: 34.50
Speed: 55.45
Waypoint

41

Longitude: 116.32207
Latitude: 39.86660
Altitude: 33.60
Speed: 53.08
Waypoint

42

Longitude: 116.32367
Latitude: 39.86658
Altitude: 34.10
Speed: 40.52
Waypoint

43

Longitude: 116.32484
Latitude: 39.86659
Altitude: 35.10
Speed: 25.80
Waypoint

44

Longitude: 116.32522
Latitude: 39.86661
Altitude: 37.10
Speed: 12.76
Waypoint

45

Longitude: 116.32616
Latitude: 39.86662
Altitude: 30.80
Speed: 37.10
Waypoint

46

Longitude: 116.32755
Latitude: 39.86660
Altitude: 34.20
Speed: 37.04
Waypoint

47

Longitude: 116.32809
Latitude: 39.86658
Altitude: 33.30
Speed: 14.83
Waypoint

48

Longitude: 116.32880
Latitude: 39.86657
Altitude: 31.00
Speed: 17.32
Waypoint

49

Longitude: 116.32928
Latitude: 39.86656
Altitude: 27.60
Speed: 12.72

评论

    You can or this trail