-
-
40 m
-33 m
0
9.6
19
38.38 km

浏览次数: 1962次 , 下载次数: 10次

邻近 Huangbu, Guangdong Sheng (China)

W20110722183339惠东黄埠骑自行车到海丰梅陇的捷安特公里38.44时间连休息1小时47分平均速度24公里
Distance0.75 km
Speed19.4 km/h
Pace3:05 min/km
Altitude40 m
Bearing152.4
Distance16.23 km
Speed27.9 km/h
Pace2:09 min/km
Altitude-33 m
Bearing66.8
Distance28.76 km
Speed44.9 km/h
Pace1:20 min/km
Altitude16 m
Bearing332.0
Lap time00:01:52.24
Lap distance0.50 km
Total time00:01:52.24
Total distance0.50 km
Average speed16.0 km/h
Average pace3:44 min/km
Speed at lap19.3 km/h
Pace at lap3:06 min/km
Altitude at lap25 m
Bearing152.2
Lap time00:01:47.19
Lap distance0.50 km
Total time00:03:39.43
Total distance1.00 km
Average speed16.8 km/h
Average pace3:34 min/km
Speed at lap12.2 km/h
Pace at lap4:55 min/km
Altitude at lap24 m
Bearing90.0
Lap time00:01:46.24
Lap distance0.50 km
Total time00:05:25.67
Total distance1.50 km
Average speed16.9 km/h
Average pace3:32 min/km
Speed at lap23.7 km/h
Pace at lap2:31 min/km
Altitude at lap7 m
Bearing66.4
Lap time00:01:31.23
Lap distance0.50 km
Total time00:06:56.90
Total distance2.00 km
Average speed19.7 km/h
Average pace3:02 min/km
Speed at lap16.1 km/h
Pace at lap3:44 min/km
Altitude at lap3 m
Bearing90.0
Lap time00:02:31.40
Lap distance0.50 km
Total time00:09:28.30
Total distance2.50 km
Average speed11.9 km/h
Average pace5:02 min/km
Speed at lap8.9 km/h
Pace at lap6:46 min/km
Altitude at lap6 m
Bearing90.0
Lap time00:01:52.41
Lap distance0.50 km
Total time00:11:20.71
Total distance3.00 km
Average speed16.0 km/h
Average pace3:44 min/km
Speed at lap21.4 km/h
Pace at lap2:48 min/km
Altitude at lap7 m
Bearing84.5
Lap time00:01:37.15
Lap distance0.50 km
Total time00:12:57.86
Total distance3.50 km
Average speed18.5 km/h
Average pace3:14 min/km
Speed at lap23.3 km/h
Pace at lap2:34 min/km
Altitude at lap14 m
Bearing56.9
Lap time00:01:14.12
Lap distance0.50 km
Total time00:14:11.98
Total distance4.00 km
Average speed24.3 km/h
Average pace2:28 min/km
Speed at lap22.9 km/h
Pace at lap2:37 min/km
Altitude at lap24 m
Bearing40.0
Lap time00:01:05.15
Lap distance0.50 km
Total time00:15:17.13
Total distance4.50 km
Average speed27.6 km/h
Average pace2:10 min/km
Speed at lap30.6 km/h
Pace at lap1:57 min/km
Altitude at lap22 m
Bearing119.3
Lap time00:01:01.16
Lap distance0.50 km
Total time00:16:18.29
Total distance5.00 km
Average speed29.4 km/h
Average pace2:02 min/km
Speed at lap26.7 km/h
Pace at lap2:14 min/km
Altitude at lap22 m
Bearing47.9
Lap time00:01:22.15
Lap distance0.50 km
Total time00:17:40.44
Total distance5.50 km
Average speed21.9 km/h
Average pace2:44 min/km
Speed at lap19.5 km/h
Pace at lap3:04 min/km
Altitude at lap34 m
Bearing33.2
Lap time00:01:07.10
Lap distance0.50 km
Total time00:18:47.54
Total distance6.00 km
Average speed26.8 km/h
Average pace2:14 min/km
Speed at lap27.7 km/h
Pace at lap2:09 min/km
Altitude at lap33 m
Bearing44.7
Lap time00:01:14.36
Lap distance0.50 km
Total time00:20:01.90
Total distance6.50 km
Average speed24.2 km/h
Average pace2:28 min/km
Speed at lap27.3 km/h
Pace at lap2:12 min/km
Altitude at lap17 m
Bearing54.7
Lap time00:01:04.41
Lap distance0.50 km
Total time00:21:06.31
Total distance7.00 km
Average speed27.9 km/h
Average pace2:08 min/km
Speed at lap25.8 km/h
Pace at lap2:19 min/km
Altitude at lap7 m
Bearing50.2
Lap time00:01:16.61
Lap distance0.50 km
Total time00:22:22.92
Total distance7.50 km
Average speed23.5 km/h
Average pace2:33 min/km
Speed at lap28.2 km/h
Pace at lap2:07 min/km
Altitude at lap10 m
Bearing60.0
Lap time00:01:06.44
Lap distance0.50 km
Total time00:23:29.36
Total distance8.00 km
Average speed27.1 km/h
Average pace2:12 min/km
Speed at lap28.9 km/h
Pace at lap2:04 min/km
Altitude at lap4 m
Bearing82.7
Lap time00:00:58.53
Lap distance0.50 km
Total time00:24:27.89
Total distance8.50 km
Average speed30.8 km/h
Average pace1:57 min/km
Speed at lap30.5 km/h
Pace at lap1:57 min/km
Altitude at lap4 m
Bearing55.9
Lap time00:01:09.02
Lap distance0.50 km
Total time00:25:36.91
Total distance9.00 km
Average speed26.1 km/h
Average pace2:18 min/km
Speed at lap30.2 km/h
Pace at lap1:59 min/km
Altitude at lap9 m
Bearing75.1
Lap time00:00:55.03
Lap distance0.50 km
Total time00:26:31.94
Total distance9.50 km
Average speed32.7 km/h
Average pace1:50 min/km
Speed at lap29.8 km/h
Pace at lap2:00 min/km
Altitude at lap-10 m
Bearing15.1
Lap time00:01:03.11
Lap distance0.50 km
Total time00:27:35.05
Total distance10.00 km
Average speed28.5 km/h
Average pace2:06 min/km
Speed at lap29.2 km/h
Pace at lap2:03 min/km
Altitude at lap-16 m
Bearing20.0

评论

    You can or this trail