-
-
183 m
5 m
0
3.6
7.1
14.27 km

浏览次数: 2337次 , 下载次数: 2次

邻近 Xiangang, Guangdong (China)

MALAYSIAN HASH, Hares: Finger Licker, Thumbleprints and Dong Dong
8时02分24秒
经过的时间:0: 00 00
经过的距离: 0米
心率: 72次/分
8时02分25秒
经过的时间: 0 00 01
经过的距离: 0米
速度: 2公里/小时
步伐: 34 43 / km
心率: 71次/分
8时02分29秒
经过的时间: 0 00 05
经过的距离: 6米
速度: 5公里/小时
步伐: 12 04 / km
心率: 72次/分
8时02分33秒
经过的时间: 0 00 09
经过的距离: 17米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 14 / km
心率:每分钟79次
8时02分35秒
经过的时间: 0 00 11
经过的距离: 23米
速度: 11公里/小时
步伐: 5 33 / km
心率:每分钟84次
8时02分37秒
经过的时间: 0 00 13
经过的距离: 29米
速度: 11公里/小时
步伐:5: 26 / km
心率: 89次/分
8时02分39秒
经过的时间: 0 00 15
经过的距离: 37米
速度: 15公里/小时
步伐:4: 04 / km
心率: 92次/分
8点02分40秒
经过的时间: 0 00 16
经过的距离: 41米
速度: 16公里/小时
步伐:3: 49 / km
心率: 98 bpm
8时02分41秒
经过的时间: 0 00 17
经过的距离: 45米
速度: 14公里/小时
步伐: 4 24 / km
心率: 106 bpm
8时02分43秒
经过的时间: 0 00 19
经过的距离: 52米
速度: 12公里/小时
步伐:5:02 / km
心率: 111次/分
8时02分47秒
经过的时间: 0 00 23
经过的距离: 63米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 11 / km
心率: 116 bpm
8时02分52秒
经过的时间: 0 00 28
经过的距离: 73米
速度: 8公里/小时
步伐: 7 59 / km
心率:每小时118次
8时02分58秒
经过的时间: 0 00 34
经过的距离: 81米
速度: 5公里/小时
步伐: 12 15 / km
心率: 116 bpm
8时03分02秒
经过的时间: 0 00 38
经过的距离: 87米
速度: 5公里/小时
步伐: 10 : 58 / km
心率: 114次/分
8时03分04秒
经过的时间: 0 00 40
经过的距离: 90米
速度: 5公里/小时
步伐: 12 15 / km
心率: 114次/分
8时03分11秒
经过的时间: 0 00 47
经过的距离: 91米
速度: 0.7公里/小时
步伐: 37 :16 / km
心率: 110 bpm
8时03分13秒
经过的时间: 0 00 49
经过的距离: 93米
速度: 4公里/小时
步伐: 16 42 / km
心率:每分钟109次
8时03分16秒
经过的时间: 0 00 52
经过的距离: 98米
速度: 6公里/小时
节奏: 10 : 40 / km
心率:每分钟109次
8时03分23秒
经过的时间: 0 00 59
经过的距离: 105米
速度: 4公里/小时
步伐: 15 35 / km
心率: 110 bpm
8时03分24秒
经过的时间: 0 01 00
经过的距离: 108米
速度: 10公里/小时
步伐: 5 59 / km
心率: 110 bpm
8点03分30秒
经过的时间: 0 01 06
经过的距离: 116米
速度: 5公里/小时
步伐: 12 45 / km
心率:每分钟109次
8时03分34秒
经过的时间: 0 01 10
经过的距离: 129米
速度: 11公里/小时
步伐: 5 13 / km
心率: 110 bpm
8时03分四十秒
经过的时间: 0 01 16
经过的距离: 147米
速度: 11公里/小时
步伐: 5 35 / km
心率: 112 bpm
8时03分46秒
经过的时间: 0 01 22
经过的距离: 162米
速度: 9公里/小时
步伐: 6 34 / km
心率: 115 bpm
8时03分52秒
经过的时间: 0 01 28
经过的距离: 177米
速度: 9公里/小时
步伐: 6 44 / km
心率: 117次/分

评论

    You can or this trail