-
-
48 m
0 m
0
4.3
8.5
17.02 km

浏览次数: 1575次 , 下载次数: 2次

邻近 Chengjiedongcun, Guangdong (China)

19时21分44秒
经过的时间:0: 00 00
经过的距离: 0米
心率: 88 bpm
19点21分46秒
经过的时间: 0 00 02
经过的距离: 3米
速度: 6公里/小时
步伐: 10 16 / km
心率: 88 bpm
19时21分49秒
经过的时间: 0 00 05
经过的距离: 8米
速度: 5公里/小时
步伐: 11 : 08 / km
心率: 88 bpm
19时21分53秒
经过的时间: 0 00 09
经过的距离: 15米
速度: 7公里/小时
步伐: 8 41 / km
心率: 87次/分
19时21分54秒
经过的时间: 0 00 10
经过的距离: 18米
速度: 11公里/小时
步伐:5: 37 / km
心率: 91 bpm
十九点21分56秒
经过的时间: 0 00 12
经过的距离: 25米
速度: 11公里/小时
步伐: 5 23 / km
心率: 105 bpm
19时22分01秒
经过的时间: 0 00 17
经过的距离: 38米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 00 / km
心率:每小时118次
19时22分02秒
经过的时间: 0 00 18
经过的距离: 41米
速度: 9公里/小时
步伐: 6 57 / km
心率: 117次/分
19时22分06秒
经过的时间: 0 00 22
经过的距离: 52米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 11 / km
心率: 122 bpm
19时22分10秒
经过的时间: 0 00 26
经过的距离: 63米
速度: 11公里/小时
步伐:5: 41 / km
心率: 148 bpm
19时22分13秒
经过的时间: 0 00 29
经过的距离: 77米
速度: 16公里/小时
步伐: 3 45 / km
心率: 153 bpm
19时22分17秒
经过的时间: 0 00 33
经过的距离: 91米
速度: 13公里/小时
步伐: 4 38 / km
心率: 157次/分
19时22分24秒
经过的时间: 0 00 40
经过的距离: 110米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 01 / km
心率: 159次/分
19时22分28秒
经过的时间: 0 00 44
经过的距离: 121米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 11 / km
心率: 160 bpm
19时22分三十〇秒
经过的时间: 0 00 46
经过的距离: 126米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 18 / km
心率: 160 bpm
19时22分36秒
经过的时间: 0 00 52
经过的距离: 143米
速度: 10公里/小时
步伐: 5 55 / km
心率: 160 bpm
19点22分40秒
经过的时间: 0 00 56
经过的距离: 155米
速度: 10公里/小时
步伐:5: 51 / km
心率: 160 bpm
19时22分45秒
经过的时间: 0 01 01
经过的距离: 170米
速度: 11公里/小时
步伐: 5 33 / km
心率: 159次/分
19点22分50秒
经过的时间: 0 01 06
经过的距离: 185米
速度: 11公里/小时
步伐: 5 : 30 / km
心率: 159次/分
19时22分51秒
经过的时间: 0 01 07
经过的距离: 188米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 02 / km
心率: 159次/分
19时22分57秒
经过的时间: 0 01 13
经过的距离: 203米
速度: 9公里/小时
步伐: 6 37 / km
心率: 158 bpm
19点22分58秒
经过的时间: 0 01 14
经过的距离: 206米
速度: 11公里/小时
步伐:5: 32 / km
心率: 158 bpm
19时23分04秒
经过的时间: 0 01 20
经过的距离: 223米
速度: 10公里/小时
步伐: 5 45 / km
心率: 159次/分
十九点23分10秒
经过的时间: 0 01 26
经过的距离: 240米
速度: 10公里/小时
步伐: 6 01 / km
心率: 158 bpm
19时23分16秒
经过的时间: 0 01 32
经过的距离: 256米
速度: 10公里/小时
步伐: 5 59 / km
心率: 158 bpm

评论

    You can or this trail