-
-
25 m
1 m
0
20
39
78.16 km

浏览次数: 6次 , 下载次数: 1次

邻近 Lokeren, Flanders (Belgique)

3 of 4 daagse wandeling van Lokeren naar Kortrijk
Waypoint

Sint-Laurentiuskerk

De Sint-Laurentiuskerk is de hoofdkerk van Lokeren en kreeg haar huidige vorm na de brand van 1719. Ze werd meteen een stuk groter en kreeg toen de 65 meter hoge westtoren, bekroond met de ,,peperbus’’. De werken waren voltooid in 1725. De driebeukige kruiskerk is gebouwd in classicerende barokstijl met behoud van enkele gotische elementen en volledig bekleed met kalkzandsteen. In de toren bevindt zich de beiaard met 49 klokken waarvan eentje van vier ton. De beiaard werd in 1956 ingewijd door koning Boudewijn en in 2006 werd in de toren een beiaardtentoonstelling ingericht. In de voormalige doopkapel van de kerk bevindt zich een permanent kerkmuseum, waar liturgisch vaatwerk, boeken, gewaden, processiebeelden… worden tentoongesteld. Bekijk zeker de medaillons op de deuren van de doopkapel ontworpen door beeldhouwer Willem Kerricx in het begin van de 18de eeuw. In het interieur valt verder de rococo preekstoel op, gerealiseerd in 1736 door de Mechelaar Theodoor Verhaegen. Een altaar en verschillende glasramen zijn gewijd aan de patroon Laurentius. Het reliekschrijn van de heilige is van de hand van de Antwerpenaar Jozef Hennekens. Ten zuiden van de kerk bevindt zich het fascinerende Ryngautmonument uit 1778 in de vorm van een arduinen portiek met heiligenbeelden.

Auteur: Wizpr.guide
Meer informatie
Waypoint

Station Lokeren

Station Lokeren is een spoorwegstation langs lijn 59 in de stad Lokeren. In 1856 volgde via spoorlijn 57 de verbinding met Aalst. Op 29 mei 1976 werd de verbinding onderbroken maar op 28 april 1981 weer hersteld, enkel tot Dendermonde.
Oorspronkelijk lagen de sporen bij het station gelijkvloers en de vlakbij gelegen rivier de Durme werd overgestoken met een beweegbare brug. Bij de elektrificatie van de spoorlijn Antwerpen - Gent in 1973 werden de sporen verhoogd en op een viaduct gelegd. De spoorlijn 57 naar Dendermonde bleef echter gelijkvloers zonder verbinding met hoger gelegen sporen. Bij de elektrificatie en herindienstelling van de spoorlijn naar Dendermonde in 1981 werd deze ook deze spoorlijn verhoogd en aangesloten op de Gent - Antwerpen hoofdlijn.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Heirbrugmolen

De molen werd in 1852 gebouwd ter vervanging van een staakmolen. In 1873 werd deze molen uitgerust met een stoommachine en verrees naast de molen een hoge schouw. In 1940 werd de molen gedeeltelijk ontmanteld, de kap, het gevlucht, de bovenas en het kruiwerk werden verwijderd. De resterende molenromp werd in september 1979 erkend als monument en als dorpsgezicht. In 1993 kocht de stad Lokeren de molen aan en in 2001-2002 werd de molen maalvaardig gerestaureerd. Op 8 september 2002 werd tijdens de Open Monumentendag de molen opnieuw in gebruik genomen. Het molenaarshuis uit de 18de eeuw was te bouwvallig om te renoveren en werd in 2004 uit veiligheidsoverwegingen gesloopt. Het is de bedoeling dat dit later herbouwd wordt met hetzelfde uiterlijk.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Rozelaar

Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef (ten noorden), Stationsstraat (ten westen) en de Ledebeek (ten zuiden). Site met walgrachten in oorsprong opklimmend tot de late middeleeuwen. Als curtis Roeselaer, één van de jonge ontginningscentra van de Gentse Sint-Baafsabdij, waarschijnlijk in de 13de eeuw opgericht in het boscomplex ten noordoosten van Gent en door een ontginningsweg (Voordestraat) via de oudere curtis Lichtelaar verbonden met het vroegmiddeleeuwse "Goed te Achtene" te Oostakker. In de tweede helft van de 13de eeuw, onder abt Jan Vromand (1262-1295) zou het landbouwuitbatingscentrum omgevormd zijn tot een heerlijk kasteel met ringgracht, dienstig als lustverblijf voor de abten. De site omvatte vanouds een opperhof en een neerhof, volgens een vermelding van 1480 "'t Hof te Rooselaere" en "Neder-Rooselaer" geheten. In het eerste kwart van de 16de eeuw onderging het vervallen waterslot herstellingen, namelijk onder abt Boele (1507-1517) en later in de 16de eeuw onder de laatste abt, Lucas Munich, werd het kasteel verder verfraaid. In 1563, na afschaffing van de Sint-Baafsabdij, namen de bisschoppen van Gent "Kasteel Rozelaar" als zomerresidentie in gebruik. Afgebeeld door Sanderus in Flandria Illustrata (1641) en op een kaart van P. Benthuys van 1721. Het kasteel zou tijdens de Franse invallen van 1677-78 in brand gestoken zijn en nadien hersteld. Prins de Lobkowitz, laatste bisschop die op "Kasteel Rozelaar" resideerde, liet in 1782-83 het kasteel volledig herstellen, aanzienlijk verfraaien en vergroten met toevoeging van onder meer paardenstallen en ijskelder naar ontwerp van architect Frans Drieghe. Ten zuiden van het waterkasteel liet de prins een prachtige Engelse tuin aanleggen met exotische planten, in feite een volledig omgrachte formele rococotuin met onder meer parterres, bosquets "à l'anglaise" en chinoiseries.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Kasteel Rozelaar

In de 13de eeuw stond hier een kasteel dat dienst deed als buitenverblijf voor de abten van de Gentse Sint-Baafsabdij. De Tsjechische prins-bisschop Ferdinand von Lobkowitz voegde er eind 18de eeuw paardenstallen, twee oranjerieën en een dure collectie exotische planten aan toe. Charles Vuylsteke richtte rond 1870 het classicistische kasteel in als tuinbouwbedrijf en gaf zo het startschot voor de azalea- en begoniateelt in Lochristi. Het kasteel en het park zijn enkel in groep te bezoeken. Contactgegevens: -Kasteel Rozelaar -9080 Lochristi -Rozelaredreef -Tel: 09 355 55 65

Auteur: StapAf: Oost-Vlaanderen met de fiets en te voet
Meer informatie
Waypoint

Groot Begijnhof Sint-Amandsberg

Het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg is een begijnhof in Sint-Amandsberg, bij de Belgische stad Gent. Het begijnhof werd net buiten het centrum opgetrokken in 1873-1874 toen het Oud Groot Begijnhof Sint-Elisabeth in het centrum van Gent werd verlaten. Het begijnhof beslaat een gebied van acht hectare.
Naast dit begijnhof net buiten Gent-centrum, liggen in de stad zelf nog de sites van het Oud Groot Begijnhof en die van het Klein Begijnhof.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Sint-Baafsabdij

De Sint-Michaëlskerk in Sint-Lievens-Houtem was een grote Romaanse kerk. Van de oorspronkelijke grote Romaanse kerk resten nog een kleine Romaanse zijtoren en een zeldzaam 'beenderkapelletje', met twee boven elkaar gelegen kapelruimten, prachtig gerestaureerd in 2002. Op een ereplaats in de kerk rust Jacob van Brucele, abt van de Gentse Sint-Baafsabdij, in een praalgraf dat dateert van ca. 1465. Jaarlijks en massaal trokken de Gentenaren, vertrekkend aan de Sint-Baafsabdij, met de relieken van hun stadspatroon, de H. Livinus, naar diens graf in Sint-Lievens-Houtem. Een rare geschiedenis! Deze rumoerige bedevaart liep niet zelden compleet uit de hand, zodat Keizer Karel in 1540, bij de zware bestraffing van zijn geboortestad, er een punt achter liet zetten! In het Keizer Kareljaar 2000 kregen Sint-Lievens-Houtem en Gent opnieuw de symbolische toelating om de historische banden nauwer aan te halen.

Auteur: RouteYou Info
Meer informatie
Waypoint

Portus Ganda

Portus Ganda is de nautische toegangspoort tot de stad Gent, gelegen aan de historische samenvloeiing van de Schelde met de Leie vlak bij het stadscentrum. De haven is opgevat als passantenhaven, hierdoor heeft de watertoerist (zelfs in het topseizoen) de meeste garantie om van zijn vaartuig direct aan wal te kunnen stappen. Portus Ganda omvat zo'n 100-tal aanmeerplaatsen voor een mix van motorvaartuigen. Je kan er zowel terecht voor één overnachting als voor een vakantieperiode, een beperkt aantal plaatsen worden voorzien voor langere verblijven.

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Waypoint

Bisdomplein

Vanop deze plaats, tussen het standbeeld van de gebroeder Van Eyck en de Vijtkapel werd tijdens de nacht van de diefstal van De Rechtvaardige Rechters door twee oudere dametjes een lichtschijnsel gezien dat opnieuw verdween. Zij vermoedden geen kwaad en verwittigden de politie niet. Ze waren op weg naar hun woonst aan het Bisdomplein. De Vijtkapel was de plaats waar toen het originele schilderij hing. Nu hangt er een copy. Je kan de Vijt-kapel herkennen aan het witte lam dat op een van de vensters geschilderd is.

Auteur: Dromos
Meer informatie
Waypoint

Sint-Baafskathedraal

Ooit was de Sint-Baafskathedraal niet meer dan een kleine parochiekerk. Van de oorspronkelijke, in 942 gewijde kapel blijft echter niets meer over. De oudste restanten zijn twee Romaanse beuken in de crypte. Ze dateren uit 1150. Als Keizer Karel in 1540 de vlakbij gelegen Sint-Baafsabdij laat afbreken om er het Spanjaardkasteel op te trekken, vinden de monniken én hun relikwieën (waaronder een bot van de bovenarm van Sint-Bavo) hier in de kerk een onderkomen. Door de oprichting van het bisdom Gent wordt de kerk in 1561 automatisch een kathedraal (kathedra =zetel van de bisschop). Binnenin de kathedraal kunt u tientallen kunstschatten bewonderen. Naast onder meer de overweldigende rococo-preekstoel uit 1745 en een prachtige Rubens vindt u er het belangrijkste werk van de Vlaamse kunstgeschiedenis: De Aanbidding van Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck.

Auteur: Dromos
Meer informatie
Waypoint

Belfort van Gent

Het Belfort fungeerde als uitkijktoren en werd vrolijk bevolkt door een handvol wachters en schalmeiers. In geval van brand of ander gevaar moesten deze mannen de stormklok luiden, met name de Klokke Roeland. De wachters werden later stuk voor stuk door stenen exemplaren vervangen. Je kunt er nog een viertal zien staan op de hoeken van het Belfort, ter hoogte van het uurwerk. In de volksmond werden deze illustere figuren de ‘gemeentenaarkes’ genoemd, omdat ze het symbool waren van het vroegere Gemeentekrediet. Een populairdere benaming is evenwel ‘de kannenschijters’. De reden daarvoor zou de volgende zijn: de onverdroten kerels die er de wacht hielden, moesten zo’n dikke 200 trappen beklimmen alvorens ze op post waren. Daar aangekomen begon het lange wachten... Omdat de shiften die ze moesten draaien soms wel het klokje rond gingen, kon het voorvallen dat een of meerdere mannen met een volle blaas te kampen kregen. Aangezien het tegen de beroepsethiek indruiste de post te verlaten en omdat het ook bijzonder onverantwoord was om met een gespannen blaas 200 trappen naar beneden te lopen, vlug het gevoeg te doen om vervolgens weer 200 treden te trotseren (tegen de tijd dat men terug op post was, kon de helft van de stad platgebrand zijn), kregen de wachters aan het begin van hun werkdag een lege kan mee naar boven. Tegen de tijd dat ze de begane grond weer bereikten, was de kan al vaak niet meer zo leeg... Vandaar de benaming ‘de kannenschijters’.

Auteur: Vizit
Meer informatie
Waypoint

Werregarenstraat

Graffiti spuiten is illegaal en de straffen die ervoor worden uitgedeeld, zijn niet mals. Als je tijdens het spuiten betrapt wordt, riskeer je acht dagen tot 1 jaar cel en een geldboete die varieert tussen € 130 en € 10.000. En toch blijkt dit allesbehalve ontmoedigend te werken. Menige gevel werd in de loop der jaren van een kleuriger kleedje voorzien, de een al keuriger dan de ander. Om het ‘wildspuiten’ binnen de perken te houden, besloot het Gentse stadsbestuur - op voorzet van schepen Rudy Van Quaquebeke - in 1996 een aantal gedoogzones voor graffiti te voorzien. Het Werregarenstraatje is er een van. Meneer Van Quaquebeke had zijn medeschepenen zodanig enthousiast weten te maken voor zijn plannen dat het stadsbestuur niet enkel 2 straten en een aantal urinoirs aan de graffitischrijvers schonk, maar die mensen er ook prompt een paar potten verf gratis en voor niets bijgaf. Uiteraard konden de artiesten daar niets mee aanvangen, want graffiti dient gespoten te worden. Graffiti lijkt je misschien een hedendaagse plaag, maar aan het begin van onze tijdrekening was men al vertrouwd met het fenomeen. Jaja, onze Romeinse voorvaderen hadden de gewoonte om de muren met van alles en nog wat te bekladden. Uiteraard gebruikten ze daar geen verf voor, ze krasten wel lustig hun naam (‘Julius was here‘), hun beroep, commentaren van politieke aard, vloekwoorden of de aanbeveling voor een of andere prostituee in de muren. Het woord ‘graffiti’ is dan ook afgeleid van het Italiaanse ‘graffiari’, wat zoveel wil zeggen als ‘inkrassen’. De schreeuwerige tekeningen die nu ons straatbeeld sieren, stammen echter niet uit de Romeinse tijd. Deze vorm van graffiti is overgewaaid uit het New York van de jaren 1960. De straatbendes aldaar gingen de verveling tegen door met de viltstift in de aanslag de muren van de metro vol te schrijven (zowaar een perfecte manier om je territorium af te bakenen). Al gauw moesten ook de metrostellen zelf eraan geloven. Maar omdat een viltstift nu eenmaal niet indrukwekkend genoeg was, schakelde men over op spuitbussen met verf. Er werd lustig gespoten alsof het niets was. Zoetjesaan begonnen de graffitischrijvers zichzelf als artiesten te profileren. En zoals elke goede artiest betaamt, wilden ze uiteraard hun werk ondertekenen. Maar omdat graffiti nu eenmaal in de criminele, want illegale, sfeer zit, was het nogal hachelijk om je eigen naam onder je kunstwerk te zetten. Daarom koos men voor een soort handtekening die men binnen het jargon een TAG noemt. De eerste die met dit idee op de proppen kwam, was een jonge Griek die zijn werk steevast ondertekende met zijn codenaam TAKI 183. Vandaar het woord ‘taggen’. Mocht je over een week of twee opnieuw door dit straatje lopen, dan zal het er helemaal anders uitzien. Bijna elke dag zijn hier graffitischrijvers aan het werk die duchtig de ene laag verf boven de andere aanbrengen. Voel je het zelf kriebelen? Laat je dan volledig gaan, want hier mag het!

Auteur: Vizit
Meer informatie
Waypoint

Opera van Gent

Voor de bouw van ‘Le Grand Théâtre’ de latere opera werd stadsarchitect van dienst Louis Roelandt aangesteld. Eveneens moest hij de aanpalende straat aanleggen en er een gerechtsgebouw neerzetten. Het stuk dat hij mocht bebouwen voor de opera was weliswaar lang, maar tegelijkertijd bijzonder smal. Voor de Opera loste Roelandt dit probleem op door een korte, diepere vleugel te bouwen waarin de theaterzaal en haar nevenruimtes werden ondergebracht. Loodrecht daarop bouwde hij een lange vleugel aan de straatkant. Deze vleugel herbergt het onthaal, een auditorium, de scène, de foyer, de redoutezaal en een concertzaal. Hij is aan de straatkant voorzien van een bijna 90 meter lange gevel in natuursteen wat tevens het uithangbord van het gebouw is. Op de gevel staan naast allerlei al dan niet fabelachtige dieren ook de muzen van de toneelkunst en de muziek en de dans afgebeeld. Aan de overzijde van de Opera werd een aangepaste eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl neergezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Schouwburgstraat een evenwichtig en harmonisch geheel is geworden.

Auteur: Vizit
Meer informatie
Waypoint

Gemeentelijk Museum Gevaert - Minne

Het museum is gevestigd in het beschermde woonhuis van schilder Edgard Gevaert. Zijn vrouw Marie stelde na diens dood het atelier open: mensen konden er werk van haar man en haar vader, beeldhouwer George Minne, gaan bekijken. Na haar overlijden, kocht de gemeente Sint-Martens-Latem het huis en richtte er het museum Gevaert-Minne in. Je vindt er ook werk van andere Latemse kunstenaars. Gevaert bouwde zijn merkwaardige huis zelf in de jaren 1920: je ziet ondermeer gotische elementen en kenmerken van de toen populaire cottagestijl. Ingang via de Edgard Gevaertdreef.

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Waypoint

Hotel In't Boldershof

Authentieke herberg met knusse kamers, uitgebreid ontbijt in schilderachtig Deurle, met musea en prachtige wandelpaden. Gezellige bar en brasserie. Gelegen langs Leiestreekfietsroute, ideale uitvalsbasis om Gent, Brugge, Brussel of kust te bezoeken. Fietsvriendelijk label Faciliteiten: televisie, roken toegelaten, restaurant, bar, huisdieren toegelaten, fietsen ter beschikking. Contactgegevens: - In 't Boldershof - Dorpsstraat 37, 9831 Deurle - Tel: +32 9 282 75 45 - Fax: +32 9 282 93 28 - GSM: +32 475 59 01 86 - E-Mail: info@boldershof.com - Web: www.boldershof.com

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Waypoint

Sint-Aldegondiskerk

De kunstenaarsgemeente aan de Leie-oevers bezit een mooie, neoromaansekerk toegewijd aan Sint-Algedonids. De bakstenen constructie kwam tot stand vanaf 1830, na de sloping van de romaanse kerk. In tegenstelling tot de neoromaanse buitenzijde, is het interieur neoclassicistisch opgevat. De meeste kerkschatten en het meubilair dateren uit de 19de eeuw. Enkele schilderijen dateren uit de 17de eeuw en worden toegeschreven aan de Vlaamse School: De Bewening (naar Antoon Van Dyck), de Aanbidding der Herders, De Besnijdenis en O.L.V. Onbevlekt ontvangen. Het rechter zijaltaar is gewijd aan St-Aldegonde. Op het antipendium (de altaarbekleding) onder het altaar is te zien hoe ze zieken geneest. Haar polychroom eikenhouten beeld op het altaar (1635) toont haar als kloosteroverste met boek, staf en rozenkrans omdat ze de stichter was van het klooster van Maubeuge. Zowel in het koor als in de zijbeuken zijn oude grafstenen uit de 18de en 19de eeuw ingemetseld. Rondom de kerk liggen verschillende kunstenaars begraven, waaronder Gustave De Smet (kunstschilder en samen met Permeke van de grote namen uit het Vlaams Expressionisme) en zijn broer Léon De Smet. Ook Gaston Martens, toneelschrijver en auteur van het stuk ‘De Paradijsvogels’, dat later door de BRT gebruikt werd als inspiratie voor de gelijknamige televisiereeks, vond hier een laatste rustplaats. De kerkraad van Deurle maakte een filmpje over hun kerk 'Dorla, in de schaduw van Sint-Aldegondis'. De ingekorte versie kan u hier bekijken. De volledige versie kan je elke zondag in de kerk bekijken. 

Auteur: Wizpr.guide
Meer informatie
Waypoint

Dhondt-Dhaenens

In 1967 geven Jules en Irma Dhondt-Dhaenens architect Erik Van Biervliet de opdracht een modernistisch gebouw op te trekken vlak bij hun huis. Ze willen er hun eigen kunstcollectie onderbrengen, maar tegelijk moet het ook een plek worden waar culturele en artistieke activiteiten plaats kunnen vinden. Ondertussen is het gebouw een museum geworden waar belangrijke privéverzamelingen van moderne en hedendaagse kunst ontsloten worden en daarnaast ook een kunstencentrum dat een belangrijke rol speelt in de internationale kunstwereld.

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Waypoint

Kasteel Ooidonk

De waterburcht van Ooidonk is één van de mooiste kastelen van dit land, een juweeltje van Vlaams-Spaanse 16de-eeuwse bouwkunst. Het kijkt uit op een oude Leiebocht en is omgeven door een prachtig park van 45 hectare. Je kan zowel het kasteel als de tuinen bezoeken. Daarnaast staan de eigenaars, die in het kasteel wonen, ook open voor publieke en private events.

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Waypoint

Oud Sashuis

't Oud Sashuis in Astene herbergt een leuke verzameling van allerhande scheepsattributen, maritieme schilderijen en authentieke documenten uit de tijd van de binnenvaart op de Leie. Deze verzameling is vrij toegankelijk en ... vrij uniek. Wist je, dat de schrijver Hugo Claus ( Het Verdriet van België) een deel van zijn jonge jeugd doorbracht aan het Sas van Astene, want zijn opa was er sasmeester.

Auteur: Dromos
Meer informatie
Waypoint

Museum van Deinze en de Leiestreek

Het Museum van Deinze en de Leiestreek bestaat uit twee delen: een collectie plastische kunsten en een volkskundige afdeling, die ook aandacht besteedt aan archeologische vondsten en de geschiedenis van de lokale nijverheid. Een uniek museum met een unieke verzameling - zeker een bezoekje waard. Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw oefent de Leiestreek een grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. Het museum biedt je een chronologisch overzicht van hun productie, zodat je ook de evolutie van de stromingen goed kunt volgen. Tot de collectie behoren werken van grote namen als Emile Claus, Albert Saverys, Constant Permeke, George Minne, Gustave Van De Woestijne en Roger Raveel. In het volkskundige deel van het museum kom je meer te weten over de twee nijverheden die het economisch leven in Deinze domineerden. Eind jaren 1840 richt Joseph Ricard, een zakenman uit Lyon, een zijdeweverij op in Deinze: meteen het startschot voor een nijverheid die de stad tot de opkomst van kunstzijde in de jaren 1920 grote voorspoed zal brengen. Op het einde van de 19de eeuw ontstaat in Deinze een compleet nieuwe nijverheid: de productie van kinderwagens en speelgoed. Vooral de firma Torck geniet grote bekendheid in binnen- en buitenland dankzij hun trapwagentjes: op kindermaat nagemaakte automodellen die met pedalen worden aangedreven. Torck bouwt erg hoogwaardig speelgoed, met dure materialen als hout en staal. De opkomst van het goedkopere plastic doet de firma de das om: in 1971 moet ze de deuren sluiten.

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Waypoint

De Brielmeersen

Het veertig hectare grote natuur- en recreatiedomein ‘De Brielmeersen’ bevindt zich tussen de Leie en het Schipdonkkanaal in het centrum van Deinze. Het aanbod is niet min: mooie wandelpaden, siervijvers, een dierenpark, een ligweide, een fit-o-meter, een schoolbos, een moerasbiotoop, jachthaven en sportvelden. Kinderen kunnen zich volop uitleven op het speelplein, terwijl vader en moeder een oogje in het zeil houden vanop het terras van de Laakmeershoeve.

Auteur: Toerisme Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Leie

"De Leie is de schoonste rivier van Vlaanderen en de glorierijkste ook". Zo beschreef dichter Karel van de Woestijne in het begin van de 20ste eeuw DE GOUDEN RIVIER. Dit was slechts één van de superlatieven die de Leie kreeg toebedeeld, omwille van het van het goud'- (-kleurige en -opbrengende) gele vlas dat er eertijds wekenlang lag te roten.

De 202 km lange rivier ontspringt als "la Lys" in Frankrijk, in de noordelijke heuvels van Artois nabij het dorpje Lisbourg (Westelijk van Béthune). Over bijna 30 km vormt het nog prille riviertje de Frans-Belgische grens en komt dan bij Menen ons land binnen. De Leie vloeit dan langs Kortrijk en Deinze naar Gent waar ze uitmondt in de Schelde. Na enkele zware overstromingen in 1965 en 1966 werd nagenoeg de gehele Belgische loop gekanaliseerd, waardoor niet minder dan 25 riviermeanders afgesneden werden ...

Een drastische ingreep in de schoonheid van het landschap die bovendien het natuurlijke zelfreinigingsvermogen van de oorspronkelijk sterk kronkelende waterloop nadelig beïnvloedde. Maar zo ontstonden ook de talrijke prachtig natuurgebieden langs de afgesneden oude rivierarmen.

Auteur: jutlandskater
Meer informatie
Waypoint

Kasteel Te Lake

Kasteel Te Lake ligt in een park van 3 hectaren en is een omwald kasteel in classicistische stijl. Het werd gebouwd in 1748
door Jeroom–Olivier Limnander, erfgenaam van een adellijk geslacht. Het kasteel werd later ook gebruikt als paardenfokkerij en feestzaal. Na enkele jaren verval, werd het recent gerenoveerd en vormt het nu weer het decor voor feesten en evenementen.

Achter het kasteel Te Lake vind je de mooie natuurwandeling Leiemeersen. Deze lusvormige wandeling van 2,5 km start aan het "Maïskot", Oeselgemstraat 55, 9870 Zulte en loopt o.a. langs een oude Leie-arm.
Dus stevige schoenen zijn aangeraden.Auteur: Toerisme Zulte
Meer informatie
Waypoint

Jachthaven Waregem Yacht Club

De Waregem Yacht Club is gelegen aan een oude arm van de Leie aan de sluis in Sint-Eloois-Vijve. De ligging net buiten de vaargeul maakt dit een ideale locatie. De jachthaven telt een 50-tal ligplaatsen met de nodige voorzieningen voor water en elektriciteit, douche en sanitair en tevens camerabewaking. Met 300 m steiger, 17 vingerpieren en een kraan om boten tot 26 voet in en uit het water te hijsen, is deze jachthaven perfect uitgerust voor uw verblijf in de Leiestreek!

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Waypoint

Het André Demedtshuis

Sinds 1983 doet de oude pastorie van Sint-Baafs-Vijve dienst als cultureel centrum. Je kan er in een prachtig kader regelmatig wisselende tentoonstellingen gaan bekijken. De bovenverdieping is gewijd aan André Demedts (1906-1992), naar wie het huis ook is genoemd: je leert er alles over leven en werk van de bekende schrijver en cultuurpromotor. In de zomer kan je ook iets drinken op het gezellige terras.

Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie

评论

    You can or this trail