-
-
9 m
-3 m
0
2.4
4.8
9.68 km

浏览次数: 6次 , 下载次数: 0次

邻近 Wintham, Flanders (Belgique)

Natuurwandeling
Waypoint

Polderhuis

Bewaard, witgeschilderd polderhuisje met aan straatzijde lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan straat, Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. De rechter travee is een latere uitbreiding, zie bouwnaad en schouw. Rechthoekige muuropeningen onder houten latei, deels vervangen door beton. Geprofileerde bepleisterde daklijst en nu centraal opkamergedeelte. Deurtravee in linker zijpuntgevel. De huidige achtergevel is de oorspronkelijke voorgevel.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Dorpswoning

De dorpswoning langs de Willem De Blockstraat in het centrum van voormalig schippersgehucht Wintam werd in 1785 opgetrokken in een rijkere architectuur dan de overige bebouwing. Historiek Deze vrij intact bewaarde dorpswoning is een zeldzame illustratie van de lokale architectuur uit de 18de eeuw. Het algemene uitzicht en de opbouw weerspiegelen de relatieve rijkdom ten opzichte van de doorsneebebouwing van het oude schippersgehucht Wintam, dat vooral gekenmerkt werd en wordt door een vrij kleinschalige woningbouw. Beschrijving De dorpswoning is een alleenstaand dubbelhuisje met een bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met Vlaamse pannen (nok evenwijdig met de straat). De beluikte steekboogvensters zijn gevat in een beschilderde omlijsting, het houtwerk met kleine roedeverdeling bleef gedeeltelijk bewaard. De rechthoekige inkomdeur is voorzien van een beschilderde spiegelboogomlijsting onder een druiplijst met sluitsteen. De hardstenen latei met jaartal "1785" verwijst naar de bouw van de woning in het laatste kwart van de 18de eeuw. De straatgevel is afgelijnd met een bepleisterde tandlijst onder een recent (anno 1995) beklede kroonlijst. De zijgevels worden gekenmerkt door muurvlechtingen. Rechts van de woning is een aanbouwsel van twee traveeën opgetrokken.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Oude Monding van het Kanaal Brussel-Willebroek in de Rupel te Wintam.

Oude Monding van het Kanaal Brussel-Willebroek (rechts) in de Rupel (achteraan en links) te Wintam.

Auteur: wy
Meer informatie
Waypoint

Geleide schermbomenrij

De leibomenrij beschermt het woonhuis tegen de namiddag- en avondzon. Dit gebruik dateert nog uit de periode dat men op zolder, onder de dakpannen, de nacht doorbracht. De bomen hebben een takvrije stam die ongeveer even hoog is als de voorgevel van het huis. De takken zijn in een verticaal vlak geleid vanaf de onderste dakrand.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Kapelhof met winterlinde en haagbeukhaag

Volgens aloude traditie werd hier bij de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand langs de onverharde Processieweg een kapelboom, in dit geval een winterlinde, aangeplant. Het kapelhof is langs twee zijden omgeven door een afsluitingshaag van haagbeuk.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Opgaande eik

Op de hoek van de Eikendreef met de Egied De Jongestraat is een oude opgaande eik nog de laatste getuige van een, inmiddels door jonge bomen vervangen, dreef.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hakhoutbos

Langs een losweg die uitkomt op de Spuistraat ligt een groot perceel gemengd loofbos met vooral zwarte els, boswilg en zomereik. Het bos vertoont nog kenmerken van een hakhoutbeheer. Dit is een beheer waarbij de struikenetage periodiek wordt gekapt in functie van brandhoutproductie. In het bos is de aanleg van rabatten en sloten nog duidelijk herkenbaar. Het noordwestelijk deel van het bos werd recent gekapt en wordt gekenmerkt door jong hakhout.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Het Moer bij Eikevliet

Het landschap van Het Moer bij Eikevliet behoort tot de gemeente Bornem, gelegen in Klein Brabant. De begrenzing van dit landschap wordt in het zuiden gevormd door de winterdijk, in het westen door de rijksweg, in het noorden door de bebouwing van Wintham en in het oosten ten slotte door de bewoning van Eikevliet.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Drie knoteiken

Op de perceelsrand van een weide staat het restant van een oude knoteikenrij. Drie exemplaren zijn overgebleven en ze werden hoog geknot op een hoogte van ca. 4 m. Deze bomen illustreren nog het traditioneel aanplanten en het beheren van bomen in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Houtkant met hazelaar

Een houtkant die uit hoofdzaak bestaat uit hazelaar met toevoegingen van mispel, zomereik en haagbeuk staat op de perceelsgrens van het erf met de aanpalende dreef. De hazelaars staan in een dicht plantverband waardoor de houtkant als afsluiting functioneert. Hazelaar en mispel zijn soorten waarvan de vruchten werden geoogst. Hazelaar, zomereik en haagbeuk lenen er zich toe om als hakhout te worden beheerd.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Knoteik als hoekboom

Een perceelshoek van een met grachten afgeboord weiland werd vastgelegd door er een boom aan te planten. Zo voorkwam men dat de perceelsgrens moedwillig werd verlegd of dat de gracht werd verschoven bij het onderhoud ervan. Het is een knoteik die hier deze functie vervult. Ten gevolge het ruimen van de gracht werd hij beschadigd en vertoont hij een stamholte vanaf de stambasis tot aan de knot.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Houtkant met zwarte els

Langs de scheidingsgracht tussen twee percelen staat een houtkant die in hoofdzaak bestaat uit zwarte els. De elzen in de houtkant worden op traditionele wijze onderhouden als hakhout en als knotboom. Houtkanten werden gezet voor het kappen van brandhout en gezien de ligging hier, langs een gracht, ook als oeverversterking.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Gekandelaarde zomereik

Langs de perceelsgrens van een met grachten afgeboord weiland staat een enorme zomereik met een stamomtrek van 330 cm. Het is een oude snoeivorm waarbij alle zijtakken periodiek werden gesnoeid. Deze traditionele snoei wordt het kandelaren genoemd en staat gekend omwille van het gebruik voor loofvoedering en het oogsten van brandhout. In Engeland wordt deze oude snoeitechniek “shredding” genoemd.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Brouwerij Scaldis en brouwerswoning

Voormalige "Brouwerij Scaldis", gesticht in 1885 door C. Van Kerckhoven. Bedrijf stopgezet in 1962. Brouwerswoning aan straatzijde: eclectische bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan straat, mechanische pannen) met dakkapellen, van circa 1904. Gekarakteriseerd door rijker uitgewerkte deurtravee en linker travee met erker. Sterk uitgewerkte zijgevels met onder meer verdiepte gevelvlakken; hoger oplopende rechter zijgevel als verbinding tussen twee schoorstenen. Achteraan en links grotendeels leegstaand, industrieel complex opklimmend tot eind 19de eeuw, geleidelijk uitgebreid en gedeeltelijk aangepast in de jaren 1930. De vervallen en sterk begroeide bakstenen gebouwen werden volledig ontmanteld en gedeeltelijk afgebroken voor de recuperatie van de koperen ketels.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Rentmeesterswoning

Rentmeesterswoning in Lodewijk-XVI-stijl, volgens literatuurbronnen gebouwd in 1807-1808 door Jean-Ferdinand van Goethem, rentmeester van het kasteel en griffier van de Algemene Dijkage. Als bouwmeester wordt in sommige literatuurbronnen de toenmalige hoofdarchitect van de stad Tienen aangehaald, met name F. Drossaert. Tot voor enige jaren bewoond door de dijkgravin, rentmeesteres (1988); een klokkentoren eigen aan de "Algemene Dijkage" om bij noodweer de klok te luiden, bevindt zich op het dak.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Kasteel d’Ursel

Het kasteel d’Ursel was eeuwenlang het buitenverblijf van de adelijke familie d’Ursel, maar kan je nu bezoeken tijdens de vele concerten en boeiende tentoonstellingen, ook in groep. In het kasteel d’Ursel werden in 2017 twee bieren gelanceerd: Cuvée Antonine Blond en Cuvée Antonine Bruin, vernoemd naar hertogin Antonine d’Ursel. Binnen kan je je vergapen aan de Chinese schouwstukken en het kleurrijke behang, buiten bewonder je de classicistische okergele gevel en staat de knappe landschapstuin open voor picknicks en wandelingen. Meer informatie vind je terug op www.kasteeldursel.be

Auteur: Toerisme Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Kasteel van Ursel

Het 18de-eeuwse kasteel van Ursel is sinds 1994 opnieuw in openbaar bezit. Het is in handen van de provincie Antwerpen, zodat het kasteelpark en de prachtige tuin vrij toegankelijk zijn.

Auteur: Lannoo
Meer informatie
Waypoint

Eikendreef Kasteel d'Ursel

Het kasteeldomein van kasteel d’Ursel is aan de noord- en westzijde afgeboord door een dreef bestaande uit lijnaanplantingen die de Edmond Vleminckxstraat en de Louis De Baerdemaekerstraat begeleiden. Het is een dreef die op traditionele wijze aangeplant is met opgaande zomereiken en die alvast in de zomer een lommerrijke passage garandeert. De dreef heeft een voornaam, monumentaal karakter omdat ze gelijkjarig, gelijksoortig en nog volledig is. Dergelijke aanplantingen werden steeds goed verzorgd omdat ze ook een economische betekenis hadden.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

De Blauwe Koe

In deze gezellige bruine kroeg vind je meer dan 100 bieren op fles, en 10 soorten op vat.De Blauwe koe is bovendien een prestigecafé voor Straffe Hendrik, ambassadeur voor Gouden Carolus en Chouffelair voor La Chouffe. Elke laatste donderdag van de maand is er een gratis optreden, alsook de 2de donderdag van de maand een vaste Blues Jam.Tevens gelegen aan verschillende fiets- en wandelroutes en knooppunten en hierdoor reeds 2 maal bekroond tot het beste café van Klein-Brabant. Er is mogelijkheid tot fietsverhuur in de zomerperiode. In de mooie kindvriendelijke en afgesloten tuin is er plaats voor een honderdtal mensen, en is er voor de kleinsten een kleine kinderboerderij. Fietsvriendelijk, grote groepen zijn welkom. Meer info vind je op www.cafe-deblauwekoe.be

Auteur: Toerisme Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Gemeenteschool

Voormalige gemeenteschool (nummer 73), heden in gebruik door Kunstkring Scheldeland en de muziekschool, en bijhorende onderwijzerswoning (nummer 75), beide opgericht naar ontwerp van provinciaal architect J. Schadde van 1866. Bouw van een galerij (zijde Louis Segersstraat), bergplaats en pompplaats naar ontwerp van E. Careels van 1904, toenmalig provinciaal architect. De school had oorspronkelijk slechts één bouwlaag, uitgebreid met twee nieuwe klassen boven op de bestaande, naar ontwerp van E. Careels van 1921. Ingeplant op een driehoekig perceel, de vroegere "dries" of dorpsplein, tussen Leopold-, Louis Segers- en Edmond Vleminckxstraat. Deze voormalige "dries" werd door de aanleg van de Dorpsdreef in 1699 trouwens aanzienlijk verkleind. Grotendeels beschilderde, bakstenen schoolvleugel aan de Edmond Vleminckxstraat. Lijstgevel met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en oorspronkelijk één bouwlaag (zie bouwnaad en oude foto's), circa 1921 verhoogd met een tweede, onder zadeldak (nok parallel aan straat, mechanische pannen). Rondbogige muuropeningen. Zijgevels met muurbanden van gesinterde baksteen. Aansluitende, doch achteruit springende onderwijzerswoning rechts met lijstgevel van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (nok loodrecht op straat, mechanische pannen); muurbanden van gesinterde baksteen en rechthoekige muuropeningen. Aan de Louis Segersstraat: witgeschilderde bakstenen muur van de galerij van circa 1904, met grijs geschilderde muurbanden en centrale rondboogpoort onder druiplijst.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Twee dorpswoningen

Rijhuisjes met verankerde bakstenen lijstgevels van elk drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan straat, Vlaamse pannen), opklimmend tot de 17de eeuw, volgens bewoners tot 1680-1690; aangepast in de 20ste eeuw, onder meer verhoogd en samengevoegd tot één geheel. Sobere rechthoekige muuropeningen, op de tweede bouwlaag onder houten latei. Links van de deur: reliëf van een oudere vrouw die haar man voorleest, gemaakt door de huidige bewoner-beeldhouwer G. Boeykens. Linker zijgevel met gedenkplaat "Geboortehuis Pol Le Roy 1 maart 1905". Aan binnenplaatszijde: gekalkte lijstgevel van vijf traveeën, op gepikte plint. Uiterst links bewaard zandstenen kruiskozijn met oorspronkelijke luiken en smeedwerk; uiterst rechts bewaard opkamervenster met zandstenen onderdorpel. In de opkamer bewaarde moerbalk op slof.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Dorpswoning

Alleenstaande, witgeschilderde dorpswoning met verankerde lijstgevel van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan straat, mechanische pannen), opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw, vermoedelijk van circa 1870. Rechthoekige beluikte vensters met houten lateien en arduinen lekdrempels. Deurtravee met rechthoekige deur in vlakke, beschilderde omlijsting. Oculi in linker zijgevel.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

De kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Nood werd rond de eeuwwisseling opgericht in neogotische stijl door de gezusters Muyshondt Muyshondt op een splitsing van de Pastoor Huveneersstraat. Bij de kapel werd een kapelboom geplant, meerbepaald Hollandse linde (Tilia europaea (x)). Historiek De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De neogotische Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Noodkapel werd rond de eeuwwisseling opgericht door de gezusters Muyshondt en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwkapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie. Circa 1988 werd het kapelletje door de gemeente hersteld. Beschrijving De neogotische kapel is een baksteenbouw met verwerking van natuursteen, op een rechthoekige plattegrond onder een leien tentdak. De kapel heeft een lager, vijfzijdig, uitspringend koor en wordt voorafgegaan door een ingangsportaal met puntgevel. De muuropeningen zijn spitsboogvormig. De gevels wordt ook gekenmerkt door overhoekse, tweeledige steunberen en een muizentandfries. Het koor is voorzien van een baksteenfries in een decoratief patroon. Het interieur heeft bakstenen wanden en een houten koepelgewelf. Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hoeve Hof van Nattenhaesdonck

In de jaren 1930 aangepast, onder meer in twee gesplitst, overblijfsel van het eertijds omgrachte" Hof van Nattenhaesdonck", modo "Nethof", volgens J. Verbesselt teruggaand tot een feodale motte nabij de Rupelmonding. Een oorkonde van 1662 getuigt van verscheidene onderhoudswerken door Martinus Huion, meestermetser. Verwijzingen naar de oude kern vinden we onder meer in de lange muurankers, de zware keldermuren (volgens de bewoner 1.80 meter dik) en de sporen van de vroegere, in 1953 gedempte omgrachting in het landschap.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Vier kapellindes

Bij de kapel "Voor outer en heerd" zijn volgens aloude gewoonte vijf lindebomen aangeplant. Hiervan resteren vier opgaande bomen, de vijfde is nog aanwezig als opslag. Deze laatste wordt beheerd als hakhout en bevindt zich achter de kapel. De kapelbomen vormen samen een mooi ontwikkelde, beeldbepalende bomengroep. Op het moment van de inventarisering hadden alle bomen stamomtrekken van meer dan 2 m (227, 206, 200 en 206 cm) en er was veel opslag aanwezig aan de basis van de stammen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie

评论

    You can or this trail