-
-
4,282 m
3,155 m
0
3.6
7.2
14.5 km

Viewed 2397 times, downloaded 3 times

near Xindou, Sichuan (China)

炉霍县一天健身登山路线。返程手机掉电了,没有记录完整行程。进山因为不想从藏寨里面穿过,所以从旁边小道插上去的。如果从藏寨穿过,还要捷径些。其它除中间有一小段稍微多爬了点坡外,整体路线算是很效率了。
<br /><h3>名称: Segment 1</h3><br /><p>起始时间: 03/10/2013 09:32</p><p>结束时间: 03/10/2013 16:29</p><p>距离: 14.5 km (06:57)</p><p>移动时间: 04:40</p><p>平均速度: 2.1 km/h</p><p>平均移动速度: 3.1 km/h</p><p>最大速度: 5.4 km/h</p><p>最小高程: 3154 m</p><p>最大高程: 4281 m</p><p>上升速度: 220.9 m/h</p><p>下降速度: -200.9 m/h</p><p>高程上升: 1162 m</p><p>高程下降: -189 m</p><p>上升时间: 05:15</p><p>下降时间: 00:56</p>
Longitude: 100.674428
Latitude: 31.396079
Altitude: 3201.196 meters
Speed: 29.1 meters/hour
Heading: 58.2
Time: 2013-03-10T01:32:14Z
Longitude: 100.674567
Latitude: 31.395990
Altitude: 3201.285 meters
Speed: 3.1 km/hour
Heading: 126.8
Time: 2013-03-10T01:32:33Z
Longitude: 100.674583
Latitude: 31.395885
Altitude: 3201.066 meters
Speed: 4.2 km/hour
Heading: 172.5
Time: 2013-03-10T01:32:43Z
Longitude: 100.674576
Latitude: 31.395762
Altitude: 3200.826 meters
Speed: 4.9 km/hour
Heading: 182.6
Time: 2013-03-10T01:32:53Z
Longitude: 100.674621
Latitude: 31.395657
Altitude: 3201.515 meters
Speed: 3.0 km/hour
Heading: 160.2
Time: 2013-03-10T01:33:08Z
Longitude: 100.674638
Latitude: 31.395601
Altitude: 3201.810 meters
Speed: 4.6 km/hour
Heading: 165.2
Time: 2013-03-10T01:33:13Z
Longitude: 100.674639
Latitude: 31.395554
Altitude: 3202.047 meters
Speed: 3.8 km/hour
Heading: 179.5
Time: 2013-03-10T01:33:18Z
Longitude: 100.674633
Latitude: 31.395502
Altitude: 3202.311 meters
Speed: 4.2 km/hour
Heading: 185.5
Time: 2013-03-10T01:33:23Z
Longitude: 100.674608
Latitude: 31.395451
Altitude: 3202.611 meters
Speed: 4.4 km/hour
Heading: 202.8
Time: 2013-03-10T01:33:28Z
Longitude: 100.674599
Latitude: 31.395400
Altitude: 3202.948 meters
Speed: 4.2 km/hour
Heading: 187.8
Time: 2013-03-10T01:33:33Z
Longitude: 100.674579
Latitude: 31.395349
Altitude: 3203.322 meters
Speed: 4.3 km/hour
Heading: 199.1
Time: 2013-03-10T01:33:38Z
Longitude: 100.674553
Latitude: 31.395294
Altitude: 3203.716 meters
Speed: 4.7 km/hour
Heading: 202.1
Time: 2013-03-10T01:33:43Z
Longitude: 100.674524
Latitude: 31.395242
Altitude: 3204.059 meters
Speed: 4.7 km/hour
Heading: 205.4
Time: 2013-03-10T01:33:48Z
Longitude: 100.674488
Latitude: 31.395191
Altitude: 3204.292 meters
Speed: 4.7 km/hour
Heading: 210.7
Time: 2013-03-10T01:33:53Z
Longitude: 100.674456
Latitude: 31.395151
Altitude: 3204.497 meters
Speed: 3.9 km/hour
Heading: 214.8
Time: 2013-03-10T01:33:58Z
Longitude: 100.674436
Latitude: 31.395108
Altitude: 3204.695 meters
Speed: 3.7 km/hour
Heading: 200.9
Time: 2013-03-10T01:34:03Z
Longitude: 100.674390
Latitude: 31.395056
Altitude: 3205.362 meters
Speed: 1.3 km/hour
Heading: 217.6
Time: 2013-03-10T01:34:23Z
Longitude: 100.674422
Latitude: 31.395019
Altitude: 3206.196 meters
Speed: 615.3 meters/hour
Heading: 142.7
Time: 2013-03-10T01:34:53Z
Longitude: 100.674374
Latitude: 31.394951
Altitude: 3205.620 meters
Speed: 305.2 meters/hour
Heading: 211.0
Time: 2013-03-10T01:36:38Z

Comments

    You can or this trail