96xg10
33 6 25
  • 的照片 成都街子凤栖山轨迹(17-11-12)
  • 的照片 成都街子凤栖山轨迹(17-11-12)
  • 的照片 成都街子凤栖山轨迹(17-11-12)

路线点数 1134

上传日期 2012年11月17日

记录日期 十一月 2012

 显示海拔

浏览次数: 1756次 , 下载次数: 1次

邻近 Jiezi, Sichuan (China)

凤栖山位于成都市崇州市街子古镇,从街子古镇到凤栖山的终点下古寺约5.17公里,需要时间约一个半小时。是较好的锻炼山道。
兴趣点

Latitude: 30.82186502 Longitude : 103.550758

兴趣点

Latitude: 30.8218350168 Longitude : 103.5506900121

兴趣点

Latitude: 30.8218480088 Longitude : 103.5506129824

兴趣点

Latitude: 30.8218480088 Longitude : 103.5506129824

兴趣点

Latitude: 30.8218480088 Longitude : 103.5506129824

兴趣点

Latitude: 30.8218500204 Longitude : 103.5506129824

兴趣点

Latitude: 30.8218729869 Longitude : 103.5505829751

兴趣点

Latitude: 30.8218839671 Longitude : 103.5505139921

兴趣点

Latitude: 30.8219070174 Longitude : 103.5503539816

兴趣点

Latitude: 30.8219200093 Longitude : 103.5502320249

兴趣点

Latitude: 30.8218419738 Longitude : 103.5501710046

兴趣点

Latitude: 30.8217960410 Longitude : 103.5501630418

兴趣点

Latitude: 30.8217449952 Longitude : 103.5501560010

兴趣点

Latitude: 30.8216480166 Longitude : 103.5501330346

兴趣点

Latitude: 30.8215979766 Longitude : 103.5501099844

兴趣点

Latitude: 30.8215640299 Longitude : 103.5501099844

兴趣点

Latitude: 30.8214890119 Longitude : 103.5500949807

兴趣点

Latitude: 30.8213859983 Longitude : 103.5500180349

兴趣点

Latitude: 30.8213649597 Longitude : 103.5500030313

兴趣点

Latitude: 30.8212849963 Longitude : 103.5499649774

兴趣点

Latitude: 30.8211939689 Longitude : 103.5499339644

兴趣点

Latitude: 30.8210509736 Longitude : 103.5498890374

兴趣点

Latitude: 30.8209290169 Longitude : 103.5498430207

兴趣点

Latitude: 30.8208850119 Longitude : 103.5498430207

兴趣点

Latitude: 30.8208470419 Longitude : 103.5498349741

评论

    您可以这条路线