moqi

航迹点数 3527

上传日期 2011年5月30日

记录日期 五月 2011

-
-
251 m
20 m
0
2.0
4.0
8.01 km

浏览次数: 2214次 , 下载次数: 15次

邻近 Hangzhou, Zhejiang Sheng (China)

活动路线:万松岭 - 节义亭 - 万松书院后门 - 凤凰山 - 凤凰亭 - 凤凰山 - X路口 - 排衙石诗刻 - 将台山 - 老玉皇宫 - 紫来洞 - 玉皇山顶 - 售票亭 - 九耀阁 - 莲子峰 - 南屏山 - 长桥

View more external

Waypoint

长桥

Waypoint

万松岭

Lap time00:19:43.41
Lap distance5.38 km
Total time01:09:13.35
Total distance12.35 km
Average speed16.4 km/h
Average pace3:39 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap66 m
Bearing0.0
Waypoint

节义亭

Lap time00:02:55.83
Lap distance0.23 km
Total time01:12:09.18
Total distance12.58 km
Average speed4.7 km/h
Average pace12:49 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap42 m
Bearing0.0
Waypoint

万松书院后门

Lap time00:10:05.95
Lap distance0.51 km
Total time01:22:15.13
Total distance13.08 km
Average speed3.0 km/h
Average pace19:50 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap132 m
Bearing0.0
Waypoint

左后岔路

Lap time00:03:21.30
Lap distance0.22 km
Total time01:25:36.43
Total distance13.31 km
Average speed4.0 km/h
Average pace15:09 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap146 m
Bearing0.0
Waypoint

凤凰山

Lap time00:03:27.96
Lap distance0.20 km
Total time01:29:04.39
Total distance13.50 km
Average speed3.4 km/h
Average pace17:25 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap174 m
Bearing0.0
Waypoint

凤凰亭

Lap time00:04:58.29
Lap distance0.32 km
Total time01:34:02.68
Total distance13.82 km
Average speed3.9 km/h
Average pace15:34 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap170 m
Bearing0.0
Waypoint

X路口

Lap time00:04:34.27
Lap distance0.27 km
Total time01:49:01.46
Total distance14.47 km
Average speed3.5 km/h
Average pace17:03 min/km
Speed at lap0.5 km/h
Pace at lap-- min/km
Altitude at lap154 m
Bearing291.0
Waypoint

排衙石诗刻

Lap time00:02:06.30
Lap distance0.13 km
Total time01:51:07.76
Total distance14.59 km
Average speed3.6 km/h
Average pace16:50 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap156 m
Bearing0.0
Waypoint

将台山

Lap time00:03:41.74
Lap distance0.21 km
Total time01:54:49.50
Total distance14.80 km
Average speed3.4 km/h
Average pace17:44 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap206 m
Bearing0.0
Waypoint

将台山南

Lap time00:03:52.57
Lap distance0.23 km
Total time02:00:41.05
Total distance15.19 km
Average speed3.5 km/h
Average pace16:59 min/km
Speed at lap0.7 km/h
Pace at lap-- min/km
Altitude at lap191 m
Bearing214.7
Waypoint

老玉皇宫

Lap time00:10:11.34
Lap distance0.57 km
Total time02:10:52.39
Total distance15.76 km
Average speed3.4 km/h
Average pace17:51 min/km
Speed at lap2.8 km/h
Pace at lap21:22 min/km
Altitude at lap93 m
Bearing291.3
Waypoint

紫来洞

Lap time00:13:56.18
Lap distance0.78 km
Total time02:24:48.57
Total distance16.54 km
Average speed3.4 km/h
Average pace17:47 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap176 m
Bearing0.0
Waypoint

玉皇山顶

Lap time00:11:06.91
Lap distance0.43 km
Total time02:44:44.98
Total distance17.01 km
Average speed2.3 km/h
Average pace25:43 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap249 m
Bearing0.0
Waypoint

售票亭

Lap time00:11:34.38
Lap distance0.58 km
Total time02:56:19.36
Total distance17.59 km
Average speed3.0 km/h
Average pace20:05 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap146 m
Bearing0.0
Waypoint

土路路口

Lap time00:05:11.98
Lap distance0.22 km
Total time03:01:31.34
Total distance17.81 km
Average speed2.6 km/h
Average pace23:09 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap94 m
Bearing0.0
Waypoint

左侧土路到四眼井

Lap time00:01:23.25
Lap distance0.07 km
Total time00:49:19.62
Total distance1.81 km
Average speed2.9 km/h
Average pace21:02 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap169 m
Bearing0.0
Waypoint

到台阶

Lap time00:07:49.04
Lap distance0.34 km
Total time03:17:18.49
Total distance18.67 km
Average speed2.6 km/h
Average pace22:45 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap185 m
Bearing0.0
Waypoint

九耀阁

评论

    You can or this trail