-
-
315 m
-18 m
0
4.5
9.1
18.14 km

浏览次数: 3112次 , 下载次数: 15次

邻近 Hangzhou, Zhejiang Sheng (China)

活动路线:浙大附中 - 环璧桥 - 景行桥北 - 于谦祠牌坊 - 于谦祠 - 俞曲园墓 - 三台阁 - 三台阁路口 - 双峰 - Z弯 - 吉庆山隧道南口 - 五岔路口 - Y弯 - 梅灵北路 - 灵隐公交站 - 灵隐后门 - 景晖亭 - 北高峰 - 十字路口 - 桃源岭 - 植物园桃源岭口 - 杭州地磁台 - 植物园青芝坞口
Waypoint

环璧桥

Waypoint

End

Waypoint

景行桥北

Lap time00:10:24.21
Lap distance0.55 km
Total time00:41:07.67
Total distance4.71 km
Average speed3.2 km/h
Average pace18:59 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap0 m
Bearing0.0
Waypoint

于谦祠牌坊

Lap time00:16:14.67
Lap distance1.04 km
Total time00:57:22.34
Total distance5.75 km
Average speed3.8 km/h
Average pace15:35 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap0 m
Bearing0.0
Waypoint

于谦祠

Lap time00:03:46.93
Lap distance0.19 km
Total time01:01:09.27
Total distance5.94 km
Average speed3.0 km/h
Average pace20:05 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap21 m
Bearing0.0
Waypoint

俞曲园墓

Lap time00:02:19.55
Lap distance0.14 km
Total time01:18:10.60
Total distance6.86 km
Average speed3.6 km/h
Average pace16:43 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap37 m
Bearing0.0
Waypoint

三台阁

Lap time00:18:50.43
Lap distance0.42 km
Total time01:50:54.75
Total distance7.89 km
Average speed1.3 km/h
Average pace44:28 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap142 m
Bearing0.0
Waypoint

三台阁路口

Lap time00:01:35.59
Lap distance0.07 km
Total time01:52:30.34
Total distance7.96 km
Average speed2.6 km/h
Average pace22:40 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap128 m
Bearing0.0
Waypoint

双峰

Lap time00:09:07.72
Lap distance0.46 km
Total time02:01:38.06
Total distance8.42 km
Average speed3.0 km/h
Average pace19:56 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap20 m
Bearing0.0
Waypoint

Z弯

Lap time00:12:28.61
Lap distance0.62 km
Total time02:14:06.67
Total distance9.04 km
Average speed3.0 km/h
Average pace20:07 min/km
Speed at lap3.3 km/h
Pace at lap17:55 min/km
Altitude at lap45 m
Bearing232.2
Waypoint

吉庆山隧道南口

Lap time00:04:55.18
Lap distance0.29 km
Total time02:19:01.85
Total distance9.33 km
Average speed3.6 km/h
Average pace16:49 min/km
Speed at lap3.9 km/h
Pace at lap15:17 min/km
Altitude at lap39 m
Bearing236.7
Waypoint

五岔路口

Lap time00:06:41.27
Lap distance0.35 km
Total time02:25:43.12
Total distance9.68 km
Average speed3.1 km/h
Average pace19:15 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap68 m
Bearing0.0
Waypoint

Y弯

Lap time00:12:35.84
Lap distance0.55 km
Total time02:38:18.96
Total distance10.23 km
Average speed2.6 km/h
Average pace22:52 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap153 m
Bearing267.2
Waypoint

梅灵北路

Lap time00:03:16.30
Lap distance0.26 km
Total time02:51:39.19
Total distance11.19 km
Average speed4.8 km/h
Average pace12:29 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap33 m
Bearing0.0
Waypoint

停车场入口

Lap time00:06:28.38
Lap distance0.28 km
Total time02:58:07.57
Total distance11.47 km
Average speed2.6 km/h
Average pace23:00 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap52 m
Bearing0.0
Waypoint

灵隐公交站

Lap time00:16:28.83
Lap distance0.74 km
Total time03:14:36.40
Total distance12.21 km
Average speed2.7 km/h
Average pace22:13 min/km
Speed at lap3.2 km/h
Pace at lap18:31 min/km
Altitude at lap38 m
Bearing7.4
Waypoint

灵隐后门

Lap time00:06:09.75
Lap distance0.44 km
Total time03:20:46.15
Total distance12.65 km
Average speed4.2 km/h
Average pace14:07 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap55 m
Bearing0.0
Waypoint

景晖亭

Lap time00:06:18.50
Lap distance0.09 km
Total time03:45:13.30
Total distance13.53 km
Average speed0.8 km/h
Average pace-- min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap190 m
Bearing0.0
Waypoint

北高峰

Lap time00:08:06.94
Lap distance0.37 km
Total time03:53:20.24
Total distance13.90 km
Average speed2.7 km/h
Average pace21:57 min/km
Speed at lap1.8 km/h
Pace at lap32:40 min/km
Altitude at lap296 m
Bearing79.1
Waypoint

十字路口

Lap time00:03:31.64
Lap distance0.18 km
Total time04:03:43.06
Total distance14.24 km
Average speed3.0 km/h
Average pace19:43 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap278 m
Bearing0.0
Waypoint

右土路

Lap time00:09:51.80
Lap distance0.83 km
Total time04:13:34.86
Total distance15.06 km
Average speed5.0 km/h
Average pace11:54 min/km
Speed at lap0.1 km/h
Pace at lap-- min/km
Altitude at lap240 m
Bearing270.0
Waypoint

石板路

Lap time00:02:51.10
Lap distance0.28 km
Total time04:16:25.96
Total distance15.34 km
Average speed5.9 km/h
Average pace10:12 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap215 m
Bearing0.0
Waypoint

右岔路

Lap time00:04:30.07
Lap distance0.36 km
Total time04:20:56.03
Total distance15.70 km
Average speed4.8 km/h
Average pace12:28 min/km
Speed at lap0.0 km/h
Pace at lap0:00 min/km
Altitude at lap179 m
Bearing0.0

评论

    You can or this trail