航迹点数 9475

上传日期 2016年10月18日

记录日期 十月 2016

-
-
737 m
96 m
0
49
97
194.7 km

浏览次数: 1059次 , 下载次数: 11次

邻近 Fraga, Aragón (España)

[CA] Camí Ignasià (0)
El Camí Ignasià és un camí de peregrinació que recrea el trajecte a peu que va realitzar sant Ignasi de Loiola l’any 1522, des del País Basc fins a Manresa. La ruta s’inicia a la seva casa natal, al Santuari de Loiola (Azpeitia, Guipúscoa) i finalitza a la Cova de Manresa, on el sant va viure una forta experiència espiritual. La ruta permet descobrir la gran diversitat natural i cultural dels cinc territoris que travessa (Euskadi, la Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya). En total recorre prop de 700 quilòmetres, que es poden realitzar en 27 etapes.
Del 31 de juliol de 2015 al 31 de juliol de 2016 se celebra el Primer Any Jubilar del Camí Ignasià.
www.caminoignaciano.org

Sant Ignasi de Loiola
Ignasi de Loiola (Azpeitia, 1491–Roma, 1556) va ser fundador de la Companyia de Jesús, més coneguda com els jesuïtes. La seva primera peregrinació el va portar, l’any 1522, a Montserrat i després, abans de viatjar a Terra Santa, a Manresa, on va viure durant més de deu mesos. Allí es va allotjar en una petita cova situada al costat del riu Cardener, avui coneguda amb el nom de Cova de Sant Ignasi. El lloc és un dels referents del món jesuític, ja que sant Ignasi hi va viure una profunda experiència que seria l’origen dels seus Exercicis espirituals, base de la filosofia i espiritualitat ignasianes.

El camí a Catalunya
La mateixa terra que va oferir recer, ajuda i amistat al pelegrí Ignasi de Loiola és avui escenari de les set etapes del Camí Ignasià a Catalunya, un recorregut que permet conèixer a fons i sense presses els paisatges, pobles i ciutats pels quals passa. A l’ombra de Lleida, Cervera, Igualada i Manresa, ciutats riques en patrimoni i referents espirituals, el pelegrí té l’oportunitat d’emprendre un doble viatge per, com va fer Ignasi de Loiola fa gairebé 500 anys, redescobrir el propi interior i al mateix temps connectar amb el món que l’envolta.

Les set etapes del camí a Cataluya
Les darreres etapes del Camí Ignasià recorren les Terres de Lleida i la Catalunya Central, travessant les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra, l’Anoia i el Bages. Els 183 quilòmetres abans d’arribar a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa, permeten gaudir d’un viatge espiritual i introspectiu i al mateix temps descobrir l’atractiu dels espais naturals, pobles i ciutats que travessa.

Etapa 21 – Fraga-LLeida
Etapa 22 – Lleida-El Palau d’Anglesola
Etapa 23 – El Palau d’ Anglesola-Verdú
Etapa 24 – Verdú-Cervera
Etapa 25 – Cervera-Igualada
Etapa 26 – Igualada-Montserrat
Etapa 27 – Montserrat-Manresa

Credencials
Abans d’emprendre la marxa, el pelegrí necessita obtenir la credencial en alguna de les institucions vinculades al Camí Ignasià. Aquest document facilita l’acolliment del caminant a albergs i ajuntaments i, al mateix temps, en certifica la peregrinació si se segella almenys una vegada per dia caminat. Les credencials tenen un preu simbòlic de 0,5 €. Els segells s’aconsegueixen en qualsevol institució (ajuntament, centre social…) o local (bar, botiga, alberg…) de les poblacions que es travessen.

Recomanacions
– Recull la teva credencial en alguna de les institucions vinculades al Camí Ignasià.
– En programar el camí, tingues en compte els teus límits de temps, econòmics i de forma física.
– Redueix al mínim el pes de la teva motxilla i assegura’t que sigui còmoda i estigui ben equilibrada.
– Segueix les marques de color taronja que indiquen el camí.
– Pots realitzar la teva peregrinació a peu o amb bicicleta.
– Prepara les etapes amb l’ajuda de la informació pràctica i espiritual que trobaràs en la Guia oficial del Camí Ignasià i al web www.caminoignaciano.org.[ES] Camino Ignaciano
El Camino Ignaciano es un camino de peregrinación que recrea el trayecto a pie que realizó san Ignacio de Loyola en el año 1522 desde el País Vasco hasta Manresa. La ruta se inicia en su casa natal, en el santuario de Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa), y finaliza en la Cueva de Manresa, donde el santo vivió una fuerte experiencia espiritual. La ruta permite descubrir la gran diversidad natural y cultural de los cinco territorios que atraviesa (Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña). En total, recorre cerca de 700 km, que se pueden realizar en 27 etapas.
Del 31 de julio de 2015 al 31 de julio de 2016 se celebra el primer Año Jubilar del Camino Ignaciano.

www.caminoignaciano.org

San Ignacio de Loyola
Ignacio de Loyola (Azpeitia, 1491–Roma, 1556) fue fundador de la Compañía de Jesús, más conocida como ‘los jesuitas’. Su primera peregrinación le llevó, en el año 1522, a Montserrat y luego, antes de viajar a Tierra Santa, a Manresa, donde habitó durante más de 10 meses. Allí se alojó en una pequeña cueva situada junto al río Cardener, hoy conocida como Cueva de San Ignacio. El lugar es uno de los referentes del mundo jesuítico, ya que en él san Ignacio vivió una profunda experiencia que sería el origen de sus Ejercicios espirituales, base de su filosofía y espiritualidad.

El camino en Cataluña
La misma tierra que ofreció cobijo, ayuda y amistad al peregrino Ignacio de Loyola es hoy escenario de las siete etapas del Camino Ignaciano en Cataluña, un recorrido que permite conocer a fondo y sin prisas los paisajes, pueblos y ciudades por los que pasa. A la sombra de Lleida, Cervera, Igualada y Manresa, ciudades ricas en patrimonio y referentes espirituales, el peregrino tiene la oportunidad de emprender un doble viaje para, como hizo Ignacio de Loyola hace casi 500 años, redescubrir su propio interior y al mismo tiempo conectar con el mundo que lo rodea.

Las siete etapas en Cataluña
Las últimas etapas del Camino Ignaciano recorren las Terres de Lleida y la Cataluña Central, atravesando las comarcas del Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Anoia y Bages. Los 183 km que hay antes de llegar a la Cueva de San Ignacio, en Manresa, permiten disfrutar de un viaje espiritual e introspectivo y, al mismo tiempo, descubrir los atractivos espacios naturales, pueblos y ciudades que se atraviesan.

Etapa 21 – Fraga-LLeida
Etapa 22 – Lleida-El Palau d’Anglesola
Etapa 23 – El Palau d’ Anglesola-Verdú
Etapa 24 – Verdú-Cervera
Etapa 25 – Cervera-Igualada
Etapa 26 – Igualada-Montserrat
Etapa 27 – Montserrat-Manresa

Credenciales
Antes de emprender la marcha, el peregrino necesita obtener su credencial en alguna de las instituciones vinculadas al Camino Ignaciano. Este documento facilita la acogida del caminante en albergues y ayuntamientos y, al mismo tiempo, certifica su peregrinación si se sella al menos una vez por día caminado. Las credenciales tienen un precio simbólico de 0,5 €. Los sellos se consiguen en cualquier institución (ayuntamiento, centro social…) o local (bar, tienda, albergue…) de las poblaciones que se atraviesan.

Recomendaciones
– Recoge tu credencial en alguna de las instituciones vinculadas al Camino Ignaciano.
– Al programar el camino, ten en cuenta tus límites de tiempo, económicos y de forma física.
– Reduce al mínimo el peso de tu mochila y asegúrate de que sea cómoda y esté bien equilibrada.
– Sigue las flechas naranjas que marcan la dirección del camino.
– Puedes realizar tu peregrinación a pie o en bicicleta.
– Prepara las etapas con la ayuda de la información práctica y espiritual que encontrarás en la Guía oficial del Camino Ignaciano y en la web www.caminoignaciano.org.[GB] The Ignatian Way
The Ignatian Way is a pilgrim route that retraces the steps of Saint Ignatius of Loyola when he walked from the Basque Country to Manresa in 1522. The route begins in his birthplace in the Sanctuary at Loyola (Azpeitia, Guipuzkoa) and ends at the cave in Manresa where the saint experienced a powerful spiritual awakening. The route also acts as a gateway to the enormous natural and cultural diversity to be found in the five regions it crosses (the Basque Country, La Rioja, Navarre, Aragon and Catalonia). The total distance is 700 km, divided into 27 stages.
The celebration of the first Jubilee Year of the Ignatian Way will take place between 31 July 2015 and 31 July 2016.
www.caminoignaciano.org

Saint Ignatius of Loyola
Ignatius of Loyola (b. Azpeitia, 1491 – d. Rome, 1556), was the founder of the Society of Jesus, better known as the “Jesuits”. His first pilgrimage took him to Montserrat in 1522 and from there he continued to Manresa, where he lived for more than ten months before travelling to the Holy Land. During this period he lived in a small cave, which is known today as the Cave of Saint Ignatius. This is one of the most symbolic places in the Jesuit world as it was here that Saint Ignatius had a profound experience that would later become The Spiritual Exercises, the basis for his philosophy and spirituality.

The Way in Catalonia
The same countryside that once offered shelter, assistance and friendship to Ignatius of Loyola on his pilgrimage now makes up the seven Catalan stages of the Ignatian Way. This stretch of the Way invites us to take the time to really get to know its landscapes, villages and towns. The cities of Lleida, Cervera, Igualada and Manresa have a rich heritage and are centres of spiritual significance. Here, following in the nearly five-hundred-year-old footsteps of Ignatius of Loyola, we can rediscover our inner selves as we relate to the world around us.

The seven Catalan stages of the Way
The last seven stages of the Ignatian Way pass through the Lleida and Central Catalonia regions, covering the comarques of Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Anoia and Bages. The final 183 kilometres to Manresa and the Cave of Saint Ignatius offer a spiritual and introspective pilgrimage whilst we delight in the natural beauty of the open spaces as well as the towns and cities that we visit.

Stage 21 – Fraga-LLeida
Stage 22 – Lleida-El Palau d’Anglesola
Stage 23 – El Palau d’ Anglesola-Verdú
Stage 24 – Verdú-Cervera
Stage 25 – Cervera-Igualada
Stage 26 – Igualada-Montserrat
Stage 27 – Montserrat-Manresa

Pilgrim Passports
Before starting off, the pilgrim must obtain a “passport” from any of the establishments associated with the Ignatian Way. This document allows the walker to stay in hostels and town halls but it is also an official record of your pilgrimage if you get it stamped each day you walk. The passports have a token price of €0.50. They can be stamped in any establishment (town hall, civic centre, etc.) or commercial premises (bar, shop, hostel, etc.) in the towns and villages along the Way.

Suggestions
– Pick up your pilgrim passport in any of the establishments associated with the Ignatian Way.
– When planning your walk, allow for limitations of time, cost and physical fitness.
– Minimise your backpack weight and check to make sure it is comfortable and well balanced.
– Follow the orange arrows that mark out the route.
– You can make your pilgrimage on foot or by bike.
– Use the practical and spiritual information in the official guide to the Ignatian Way or at www.caminoignaciano.org to help you prepare each stage.

View more external

Sacred architecture

Fraga

Sacred architecture

Lleida

Lleida
Building of interest

El Palau d'Anglesola

El Palau d'Anglesola
Building of interest

Verdú

Verdú
Building of interest

Cervera

Cervera
Building of interest

Igualada

Igualada
Building of interest

Montserrat

Montserrat
Building of interest

Manresa

Manresa

评论

    You can or this trail